Open brief aan het Kabinet en leidinggevend Nederland

Geachte heren en (enkele) dames,

Na de aanslagen in Parijs (ik sla die van Beiroet een dag eerder gemakshalve even over) is er behoorlijk wat discussie ontstaan. Roomblanke Nederlanders riepen op facebook op om moslims te vermoorden en twitter liep over van Wilders citerende bezorgdeburgers, die hun Korankennis uit Fitna gebruiken om te bewijzen dat iedere moslim een terrorist is. Discussie was niet altijd voldoende een uitlaatklep, getuige de vele foto’s op Facebook en Instagram van doodsverwensingen aan het adres van moslims die op lokale muren waren gekalkt door minder kunstzinnige landgenoten. Andere vormen van vernieling naar aanleiding van de aanslagen waren bekladding of verbranding van diverse moskeeën. En u, ministers en staatssecretarissen, directeuren en managers, u was stil! Toegegeven, premier Rutte liet in enkele interviews wel horen dat het oorlog is, dat deze aanslag een aanslag op onze democratie en onze wijze van leven was, maar dat werd al snel overschreeuwd door Ahmed Aboutaleb die om in gesprek te kunnen blijven met Leefbaar Rotterdam steeds rechtsere taal begint uit te slaan. Veel verder dan veroordelen van het gebeurde en betuigen van medeleven en organiseren van minuten stilte bent u allen niet gekomen. Dat is triest! Ons land, onze samenleving, geleid door personen die zwijgen als Wilders op Twitter zijn gelijk opeist, om sluiting van de grenzen roept en en passant vluchtelingen, moslims en terroristen over dezelfde kam scheert.

Waar was minister Ascher om keiharde actie tegen discriminatie en uitsluiting op de arbeidsmarkt aan te kondigen?
Waar was minister van der Steur om keiharde actie tegen discriminatie en racial profiling bij de politie aan te kondigen?
Waar was minister Hennis om keiharde actie tegen discriminatie in het leger en de marechaussee aan te kondigenn?
Waar was minister Koenders om keiharde actie tegen het racistische apartheidsregime in Israel aan te kondigen? Om samen met mevr. Hennis snelle afbouw van actieve oorlogsvoering in Irak aan te kondigen?
Waar was minister Blok om keiharde actie tegen ghettovorming en afzondering aan te kondigen?
Waar was Hans de Boer om keiharde actie tegen de uitsluiting van Nederlanders uit minderheidsgroeperingen aan te kondigen?
U was allen stil. Niet slechts een minuut. Meer dan een week inmiddels.

Om eerlijk te zijn, u bent al jaren stil. Het enige wat Mohammed wekelijks te horen krijgt is dat hij op moet rotten. Naar zijn eigen land (mindfuck is een eufemisme voor dit soort minder minder minder boodschappen). Van u krijgt hij nauwelijks iets te horen, zodat bij hem het beeld kan ontstaan dat heel Nederland tegen hem is. Net als die juf op de basisschool die hem ingeprent heeft dat het toch niets met hem wordt. Net als die mentor op de middelbare school die hem heeft ingeprent dat zijn soort niet deugt. Net als Wilders die zegt dat voor hem een uitkering of de misdaad de enige vooruitzichten zijn. Alom aanwezige koude uitsluiting. Men moet Mohammed niet.

Gelukkig is er nog het internet, waar Mohammed bij Daesh nog wat steun kan vinden. Daesh leert Mohammed dat westerlingen allemaal de weg kwijt zijn. Dat zij oneerlijk zijn, kijk maar naar Palestina en het VS buitenlandbeleid. Daesh geeft Mohammed het idee ergens bij te horen, ergens gewenst te zijn. Hij zal in Daesh met open armen ontvangen worden in een gemeenschap die hem hard nodig heeft en die blij met hem is. Een gemeenschap waar alle vreedzame elementen van Islam uiteindelijk zo verdraaid blijken dat Mohammed eindigt als kanonnevoer of als staatsgevaarlijk AIVD-subject.

En ondertussen raast de negatieve spiraal maar door. Dagelijks horen we het NOS journaal melden wat (zelfbenoemde) moslims nu weer hebben uitgevreten. Horen we RTL nieuws vragen hoe te voorkomen is dat terroristen in de vluchtelingenstroom Europa binnenkomen. Dagelijks horen we nieuwe generalisaties over moslims, terroristen, moordenaars en vluchtelingen. En u allen, u bent stil. Martin Luther King zei ooit:’uiteindelijk zullen wij niet de woorden van onze vijanden herinneren, maar de stilte van onze vrienden.’ En uw stilte is oorverdovend.

Wanneer gaat u nu eens iets doen? Of gaan we gewoon door met oorlogshandelingen, privacy inperkingen, ondersteuning van fascistische apartheid in het Midden Oosten en wegkijken bij discriminatie en onrecht? Er is werk aan de winkel! Deze periode zal waarschijnlijk als de 3e wereldoorlog in de geschiedenisboeken verschijnen. Het is van u afhankelijk hoe lang deze periode gaat duren!

Hopelijk vindt u het niet erg dat ik deze brief niet met mijn eigen naam onderteken. Ik wil mijn mailbox en mijn gemoedsrust de bedreigingen en scheldkannonades besparen. Vrijheid van meningsuiting is in Nederland gedevalueerd tot een grondrecht dat alleen aan de witte man is voorbehouden en helaas blijkt fatsoen tegelijk met Pim Fortuin vermoord te zijn…

Adam Benjamin.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s